مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
کد کاربر
رمز
 
 
⭕️ غدیر یعنی:
 
کسانی‌که عقب مانده‌اند برسند،
و کسانی‌که جلو رفته‌اند برگردند.
 
«غدیر یعنی با ولایت حرکت‌کردن»
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.